logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối Go to first unread
huuchinh123  
#1 Đã gửi : 07/11/2010 lúc 11:52:55(UTC)
huuchinh123

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-11-2010(UTC)
Bài viết: 2
Man
Đến từ: Yên bái

Từ trước đến giờ các em thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại và được dịch là "đang " nhưng trong bài này cácn em sẽ học thêm một cách sử dụng nữa của nó là : sử dụng ở tương lai. Cùng với thì tương lai gần và tương lai đơn, thì hiện tại tiếp diễn sẽ làm phức tạp thêm cách phân biệt giữa chúng, dưới đây là cách phân biệt giửa 3 thì này:

1) Thì tương lai đơn:

Chỉ lời hứa, việc không có chuẩn bị trước

ví dụ:

A - My car is broken down !

B - Don't worry ! I will repair it for you.

Giải thích:

Vì B không hề biết trước A có xe hư nên khôgn có chuẩn bị gì mà chỉ đột xuất nên ta dùng tương lai đơn.

2) Thì tương lai gần:

Công thức :

S + is / am / are + going to + động từ nguyên mẫu

Cách dùng:

- Chỉ một hành động đã có ý định làm.

- Chỉ một dự đoán.

ví dụ:

Oh, your language is ready now. What time are you going to leave ? ( hành lý đã sẳn sàng, bạn định mấy giờ khởi hành? )Look at those dark clouds! ( nhìn mây đen kìa! )

- Yes, it is going to rain soon ( ừ, trời sắp mưa rồi )

3) Thì hiện tại tiếp diễn:

Cách dùng :

- Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẳn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định

Ví dụ:

We are having a party next sunday. Would you like to come? ( chúng tôi có tổ chức 1 bữa tiệc vào chủ nhật tới, mời bạn đến dự )

Giải thích:

Đã mời người ta thì chuyện đó phải đã được chuẩn bị hết rồi.

4) So sánh giữa hiện tại tiếp diễn và tương lai gần:

- Hiện tại tiếp diễn chắc hơn, dấu hiệu : có thời gian cụ thể, có lời mời (would you like...), chuyện quan trọng ( đám cưới, xây nhà, mua xe ...)

ví dụ:

I am having my house built next week
Guest  
#2 Đã gửi : 07/11/2010 lúc 07:53:50(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết
Cảm ơn huuchinh nhé. Mặc dù cách giải thích đơn giản nhưng có ích cho giáo viên khi giúp học sinh so sánh. Keep posting nhé.
Guest  
#3 Đã gửi : 13/03/2011 lúc 10:24:33(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết
huuchinh123 đã viết:
Từ trước đến giờ các em thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại và được dịch là "đang " nhưng trong bài này cácn em sẽ học thêm một cách sử dụng nữa của nó là : sử dụng ở tương lai. Cùng với thì tương lai gần và tương lai đơn, thì hiện tại tiếp diễn sẽ làm phức tạp thêm cách phân biệt giữa chúng, dưới đây là cách phân biệt giửa 3 thì này:

1) Thì tương lai đơn:

Chỉ lời hứa, việc không có chuẩn bị trước

ví dụ:

A - My car is broken down !

B - Don't worry ! I will repair it for you.

Giải thích:

Vì B không hề biết trước A có xe hư nên khôgn có chuẩn bị gì mà chỉ đột xuất nên ta dùng tương lai đơn.

2) Thì tương lai gần:

Công thức :

S + is / am / are + going to + động từ nguyên mẫu

Cách dùng:

- Chỉ một hành động đã có ý định làm.

- Chỉ một dự đoán.

ví dụ:

Oh, your language is ready now. What time are you going to leave ? ( hành lý đã sẳn sàng, bạn định mấy giờ khởi hành? )Look at those dark clouds! ( nhìn mây đen kìa! )

- Yes, it is going to rain soon ( ừ, trời sắp mưa rồi )

3) Thì hiện tại tiếp diễn:

Cách dùng :

- Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẳn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định

Ví dụ:

We are having a party next sunday. Would you like to come? ( chúng tôi có tổ chức 1 bữa tiệc vào chủ nhật tới, mời bạn đến dự )

Giải thích:

Đã mời người ta thì chuyện đó phải đã được chuẩn bị hết rồi.

4) So sánh giữa hiện tại tiếp diễn và tương lai gần:

- Hiện tại tiếp diễn chắc hơn, dấu hiệu : có thời gian cụ thể, có lời mời (would you like...), chuyện quan trọng ( đám cưới, xây nhà, mua xe ...)

ví dụ:

I am having my house built next week

Tran Lam Son  
#4 Đã gửi : 14/03/2011 lúc 02:39:16(UTC)
Tran Lam Son

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 02-04-2010(UTC)
Bài viết: 1,074
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 121 bài viết
Thanks so much for the tips
thanks 1 người cảm ơn Tran Lam Son cho bài viết.
luonggiaduchanh trên 13-05-2011(UTC) ngày
Guest  
#5 Đã gửi : 26/04/2011 lúc 09:36:36(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết
Guest đã viết:
Cảm ơn huuchinh nhé. Mặc dù cách giải thích đơn giản nhưng có ích cho giáo viên khi giúp học sinh so sánh. Keep posting nhé.

ngaonline  
#6 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 02:09:45(UTC)
ngaonline

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-05-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: hn

Guest đã viết:
Cảm ơn huuchinh nhé. Mặc dù cách giải thích đơn giản nhưng có ích cho giáo viên khi giúp học sinh so sánh. Keep posting nhé.

thanks bạn t đã có thể biết rõ hơn rồi
luonggiaduchanh  
#7 Đã gửi : 13/05/2011 lúc 02:04:56(UTC)
luonggiaduchanh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-05-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Dak Nong

Cảm ơn: 1 lần
Thanks for your sharing! Best wishes!
Guest  
#8 Đã gửi : 17/05/2011 lúc 09:54:33(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết
Great! Very nice explanation and it's easy to understand, especially for young students.
tubinh  
#9 Đã gửi : 25/05/2011 lúc 09:30:10(UTC)
tubinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-05-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: hà nội

cảm ơn nha ! khá có ích với một thằng mù tịt tiếng anh như mình !
Guest  
#10 Đã gửi : 08/06/2011 lúc 05:54:52(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết
huuchinh123 đã viết:
Từ trước đến giờ các em thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại và được dịch là "đang " nhưng trong bài này cácn em sẽ học thêm một cách sử dụng nữa của nó là : sử dụng ở tương lai. Cùng với thì tương lai gần và tương lai đơn, thì hiện tại tiếp diễn sẽ làm phức tạp thêm cách phân biệt giữa chúng, dưới đây là cách phân biệt giửa 3 thì này:

1) Thì tương lai đơn:

Chỉ lời hứa, việc không có chuẩn bị trước

ví dụ:

A - My car is broken down !

B - Don't worry ! I will repair it for you.

Giải thích:

Vì B không hề biết trước A có xe hư nên khôgn có chuẩn bị gì mà chỉ đột xuất nên ta dùng tương lai đơn.

2) Thì tương lai gần:

Công thức :

S + is / am / are + going to + động từ nguyên mẫu

Cách dùng:

- Chỉ một hành động đã có ý định làm.

- Chỉ một dự đoán.

ví dụ:

Oh, your language is ready now. What time are you going to leave ? ( hành lý đã sẳn sàng, bạn định mấy giờ khởi hành? )Look at those dark clouds! ( nhìn mây đen kìa! )

- Yes, it is going to rain soon ( ừ, trời sắp mưa rồi )

3) Thì hiện tại tiếp diễn:

Cách dùng :

- Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẳn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định

Ví dụ:

We are having a party next sunday. Would you like to come? ( chúng tôi có tổ chức 1 bữa tiệc vào chủ nhật tới, mời bạn đến dự )

Giải thích:

Đã mời người ta thì chuyện đó phải đã được chuẩn bị hết rồi.

4) So sánh giữa hiện tại tiếp diễn và tương lai gần:

- Hiện tại tiếp diễn chắc hơn, dấu hiệu : có thời gian cụ thể, có lời mời (would you like...), chuyện quan trọng ( đám cưới, xây nhà, mua xe ...)

ví dụ:

I am having my house built next week

Guest  
#11 Đã gửi : 14/04/2012 lúc 09:18:21(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết

tubinh đã viết:
cảm ơn nha ! khá có ích với một thằng mù tịt tiếng anh như mình !

Guest  
#12 Đã gửi : 05/05/2012 lúc 06:30:46(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết

hi cam on hay lam 

 

thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
quyenngan2009 trên 14-05-2012(UTC) ngày
vinhnn  
#13 Đã gửi : 12/05/2012 lúc 09:34:35(UTC)
vinhnn

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-05-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Da Nang

Cảm ơn nhiều. bài viết thật dễ hiều

Hoai Le  
#14 Đã gửi : 14/05/2012 lúc 08:04:16(UTC)
Hoai Le

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 09-01-2012(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Nho Quan, Ninh Binh

Cảm ơn Hữu Chỉnh nhé.

xamhinh  
#15 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 11:45:32(UTC)
xamhinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 1
Man
Đến từ: Hà Nội

Cám ơn anh. Thông tin rất hữu ích cho những người học TA
waddaarabia  
#16 Đã gửi : 31/05/2012 lúc 06:06:51(UTC)
waddaarabia

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 31-05-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Ha Noi

Thanks! Cac giai thich that  su ngan gon va giup sv de phan biet.

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF 2.1.0 | YAF © 2003-2014, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.247 giây.