logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối Go to first unread
Hentruong  
#1 Đã gửi : 22/12/2010 lúc 09:03:01(UTC)
Hentruong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-12-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Hà nội

CHỦ TỪ + HAVE/ HAS + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)
Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.

Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.

Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với i since và for.

Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.

For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu.
She has never seen snow.
I have gone to Disneyland several times.

We have been here since 1995.

They have known me for five years.

Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: Never, ever, in the last fifty years, this semester, since, for, so far, up to now, up until now, up to the present, yet, recently, lately, in recent years, many times, once, twice, and in his/her whole life
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).
CHỦ TỪ + HAVE/HAS + BEEN + ÐỘNG TỪ THÊM -ING
I have been waiting for you about 20 minutes.
The child has been sleeping all afternoon.

Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: All day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far
Kevin Khôi Trương


PRESENT PERFECT CONTINUOUSI have been doing
You have been doing
He has been doing
We have been doing
You have been doing
They have been doing

TÓM TẮT:

Ðể nói một hành động kéo dài trong quá khứ và VỪA MỚI ngừng.

Ðể hỏi việc xảy ra bao nhiêu lâu trong quá khứ và ta hứng thú câu chuyện: hành động chưa chấm dứt.


**************************

This tense is formed with the modal "HAVE" or "HAS" (for third-person singular subjects) plus "BEEN," plus the present participle of the verb (with an -ing ending):

1* To talk about a long action which began in the past and has just stopped.

2* To ask or say how long st has been happened. The action began in the past & is still happening or has just stopped

how long ; for ( for 5 years ; for over an hour ); since ; today ; recently ;

3* For actions repeated over a period of time ( how long ; for ; since )

*** To say how long st has been happening .

*** We are interested in the action : the action has not been finished .


1* I have been working in the garden all morning.
George has been painting that house for as long as I can remember.
You're out of breath . Have you been running ?
She has been running and her heart is still beating fast.
Why are your clothes so dirty? What have you been doing ?
That man over there is bright red. I think he's been sunbathing.
Janet is hot and tired . She has been playing tennis.
Ann is very tired . She has been working hard
It has just been raining.

2* It is raining now. It began to rain 2 hours ago and it is still raining . It has been raining for 2 hours
Have you been working hard today ?
How long have you been learning English ?
I've been waiting here for over an hour
I've been watching TV since two 2 o'clock .
George hasn't been feeling well recently.

3* She has been playing tennis since she was eight
How long have you been smoking ?
It's raining : How long has it been raining ?
My foot is hurting : How long has your foot been hurting ?
Kevin is studying He has been studying for 3 hours
Mary is working in London . She started working there on 20 May . She has been working since 20 May.
Guest  
#2 Đã gửi : 22/12/2010 lúc 10:02:35(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-03-2010(UTC)
Bài viết: 4,767

Được cảm ơn: 566 lần trong 527 bài viết
Thanks a lot. You are really smart with grammar.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF 2.1.0 | YAF © 2003-2014, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.104 giây.